Petaech chi’n gweld pedwar o bobl mewn ciw bws, faint ohonyn nhw fyddech chi’n meddwl oedd yn teimlo’n sal?

Mae un o bob pedwar ohonom ni’n cael problem iechyd meddwl rywdro yn ystod ei fywyd.

Mae Mind Aberconwy yn cynnig clust i wrando, cyngor a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau emosiynol neu iechyd meddwl yn Sir Gonwy. Os ydych chi’n dioddef eich hun, yn ofalwr neu’n aelod o deulu rhywun sy’n dioddef, mae Mind yn cynnig lle cyfeillgar i chi ddod iddo ac yn parchu cyfrinachedd yr hyn sydd ar eich meddwl.

Byddwn ni’n rhoi croeso cynnes i chi, cyfle i wneud ffrindiau a chyfle hefyd i ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd.

sofaDrws agored…

Mae Mind Aberconwy yn lle y gallwch chi alw heibio i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor cyfrinachol, a chlywed am gyrsiau a gweithgaredau grŵp.

Gwybodaeth defnyddiol…

Mae canolfan Mind Aberconwy yn darparu gwybodaeth

  • ar faterion iechyd meddwl
  • budd-daliadau lles
  • a gwasanaethau lleol.