Astudiaethau Achos Fideo (yn y Saesneg)

Siarad ynglŷn ag iselder

Siarad ynglŷn  ag Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

Siarad ynglŷn ag Anhwylder Daubegwn (Bipolar)

Siarad ynglŷn ag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

Siarad ynglŷn â Phyliau o Banic

Siarad ynlgŷn â Gorbryder

Siarad ynglŷn â Hunan-barch