Mae iechyd meddwl yn fater pwysig

collectionMae problemau iechyd meddwl sydd ag angen sylw proffesiynol mor gyffredin â chlefyd y galon.

Mae’n debyg bod mwy o bobl yn lladd eu hunain mewn blwyddyn nag sy’n cael eu lladd mewn damweiniau ffordd ac mae o’n ffaith fod un o bob pedwar oedolyn yn mynd at y meddyg gyda phroblem iechyd meddwl o ryw fath.

Gwellhad

Mae effaith problemau iechyd meddwl yn gallu bod yn ddifrifol, yn gallu dod i’r amlwg pan fydd ar rywun â’r lleiaf o’u hangen, ac yn un o’r ffactorau sy’n cyfrannu at chwalu perthynas neu deulu. Mae’n bwysig serch hynny cofio bod y rhan fwyaf o bobl yn gwella, o gael yr amser, y sylw a’r driniaeth feddygol sydd arnyn nhw ei angen.