Mae Mind Aberconwy yn cynnig

artworkDrws agored…

Lle i alw i mewn fel y mynnoch – i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor cyfrinachol, neu i wybod am ein cyrsiau a’n gweithgareddau grŵp.

Gwybodaeth

 • am faterion iechyd meddwl
 • budd-daliadau lles
 • a gwasanaethau lleol

Gweithgareddau

 • Sesiynau galw-i-mewn anffurfiol – heb fod angen eich cyfeirio gan arbenigwr
 • Therapïau amgen
 • Mynediad i’r we

Grwpiau hunan-gymorth

 • Grŵp cymorth iselder
 • Grŵp cynghori
 • Grŵp merched

Ystafelloedd cyfarfod neu swyddfeydd ar gyfer

 • cyrff eraill a busnesau
 • cynghori
 • cyfweliadau a chyfarfodydd
 • hyfforddiant (ystafelloedd mawr a bach)
 • gweithgareddau grŵp i rwng 6 ac 8 o bobl
 • lluniaeth wedi ei ddarparu gan ein Caffi menter gymdeithasol Bwyta Iach

a mynediad i weithgareddau eraill Mind Aberconwy.